Manja slova Veća slova RSSKABINET MINISTRA

Tel. 020 416 366
kabinet@mep.gov.me

Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica


SEKRETAR MINISTARSTVA

Miodrag Radović
miodrag.radovic@mep.gov.me


DIREKTORAT ZA PRISTUPANJE EU


Generalna direktorica – Jelena Burzan
jelena.burzan@mep.gov.me


DIREKTORAT ZA PRAVNU TEKOVINU EU


Generalna direktorica – Dragana Marković
dragana.markovic@mep.gov.me

Direkcija za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU
Načelnica – Nevenka Vulićević
nevenka.vulicevic@mep.gov.me


Direkcija za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU
Načelnica – Olivera Jukić
olivera.jukic@mep.gov.me


DIREKTORAT ZA EVROPSKE FONDOVE


Generalna direktorica – Ivana Glišević Đurović
ivana.glisevic@mep.gov.me


Direkcija za koordinaciju podrške EU
Načelnica – Ivana Vujošević
ivana.vujosevic@mep.gov.me


Direkcija za evropsku teritorijalnu saradnju
Načelnik – Miodrag Račeta
miodrag.raceta@mep.gov.me


DIREKTORAT ZA KOORDINACIJU, PRAĆENJE USKLAĐENOSTI I PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJA KOJIMA SE UTVRĐUJU JAVNE POLITIKE

Generalna direktorica – Zorka Kordić
zorka.kordic@mep.gov.me


Direkcija za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
Načelnik – Marko Mrdak
marko.mrdak@mep.gov.me


Direkcija za praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike
Načelnica–Tamara Srzentić
tamara.srzentic@mep.gov.me


DIREKTORAT ZA INFORMISANJE I INFORMATIČKU PODRŠKU

Generalna direktorica – Nada Vojvodić
nada.vojvodic@mep.gov.me

KONTAKT OSOBA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Snežana Pajović
snezana.pajovic@mep.gov.me