IPA I (2007-2013)

Kako bi podržala države potencijalne kandidate i kandidate u naporima da ispune kriterijume za članstvo u EU, Evropska komisija je 2006. odlučila da sve dotadašnje oblike podrške zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo (CARDS, SAPARD, ISPA, PHARE, Turkey Instruments) objedini u jedan univerzalni Instrument pretpristupne podrške (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA).

Ovaj jedinstveni instrument je zamišljen kao sveobuhvatna podrška procesu evropske integracije, kako u oblasti finansijske podrške, tako i u oblasti tehničke i ekspertske podrške reformama, koje se sprovode u zemlji. Instrument IPA sprovodi se kroz više zasebnih dijelova, odnosno komponenti, od kojih se svaka sprovodi kroz pojedinačne projekte ili druge oblike sprovođenja podrške (zavisno od komponente). Svaki projekat, pored sredstava IPA, mora imati određeni iznos sredstava nacionalnog kofinansiranja. Ovaj iznos varira u zavisnosti od komponente IPA, vrste projekta i tipa ugovora kroz koji se projekat realizuje. 

Propisan je u minimalnom procentualnom iznosu i kreće se od 10% do 15%. U zavisnosti od potreba projekta, može biti i više od propisanog iznosa. Ovo i ostala pravila za implementaciju podrške iz IPA definisani su u Implementacionoj uredbi IPA: 

Uredba_Evropske_komisije_br._7182007.pdf, od 12. juna 2007.
(Implementaciona regulativa za IPA), uključujući
Izmjene_br._802010_na_Uredbu _EK_7182007.pdf, od 28. januara 2010.;

Da bi se obuhvatile glavne potrebe država u procesu evropske integracije, podrška iz IPA podrška u zemljama potencijalnim kandidatima i kandidatima za članstvo sprovodi se kroz pet komponenti.