III komponenta

III komponenta IPA se tiče regionalnog razvoja i podrazumijeva podršku u oblasti zaštite životne sredine, održivog razvoja, razvoja saobraćaja i malih i srednjih preduzeća i konkurentnosti. Pravo korištenja sredstava iz III komponente imaju samo države sa statusom kandidata za članstvo u EU i to nakon usvajanja odgovarajućih strateških dokumenata i decentralizacije sistema upravljanja. Crna Gora se sticanjem statusa kandidata za članstvo u EU u decembru 2010. kvalifikovala za korištenje sredstava III komponente IPA. Za razliku od projekata u oblasti I komponente, koji se pripremaju u formi pojedinačnih projektnih formulara, osnov za korištenje sredstava III komponente je Operativni program, koji se radi na dvogodišnjem nivou i sveobuhvatno prikazuje svrhu utroška sredstava IPA kroz određene prioritete, mjere i operacije.

Rad na Operativnom programu otpočeo je u martu 2010. i nakon širokog procesa konsultacija na državnom i lokalnom nivou, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 29. marta 2012. usvojila ovaj dokument kojim je predviđena podrška u realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine i saobraćaja. Nakon toga, dokument je dostavljen Evropskoj komisiji na dalju proceduru aprila 2012. i isti je usvojen 7. decembra 2012.

Ukupna vrijednost Operativnog programa iznosi 26.169.624 € i podijeljena je u odnosu 85% IPA sredstva, 15% nacionalno kofinansiranje tako da IPA sredstva iznose 22.235.679 €, a nacionalno kofinansiranje 3.923.947 €.
Glavni cilj ovog Operativnog programa je poboljšanje životnog standarda i stanja životne sredine u Crnoj Gori, u skladu s nacionalnim politikama i strategijama, kao i s politikama i standardima EU. Planirana sredstva u okviru komponente III će se koristiti za sprovođenje projekata u okviru sljedećih prioritetnih osa:

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

Osa prioriteta II: Poboljšati sistem saobraćaja, podstižući ekološki prihvatljive vrste saobraćaja uz poseban akcenat na poboljšanje željezničke infrastrukture u cilju pružanja kvalitetnijih usluga

Osa prioriteta III: Tehnička pomoć za podršku u sprovođenju OPRR

Akreditacija za decentralizovano upravljanje IPA sredstvima od strane Evropske komisije za III komponentu IPA dodijeljena je 25. aprila 2014.

Završna faza procesa pripreme za ovaj program je potpisivanje Finansijskog sporazuma koji je 28. oktobra 2014. potpisan od strane Generalnog direktora Direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije, a 5. decembra 2014. potpisan od strane nacionalnog IPA koordinatora. Potpisivanjem Sporazuma stekli su se i formalni uslovi za korišćenje sredstava ove komponente.

Dokumenti:

STRATEŠKI OKVIR USKLAĐENOSTI 2012-2013

OPERATIVNI PROGRAM REGIONALNI RAZVOJ 2012-2013

Više o III komponenti IPA-e
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm