Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИИ компонента

Прекогранична сарадња представља оквир за убрзане економске интеграције који има за циљ смањивање постојећих разлика, повећање нивоа развијености прекограничних региона, као и унапређење свеобухватне културне, социјалне и научне сарадње између локалних и регионалних заједница.

Специфични циљеви прекограничне сарадње су:

1. Развити туризам као кључни сектор прекограничне економије;
2. Промовисати прекограничну сарадњу у трговини као и приступ новим тржиштима;
3. Поново успоставити прекограничне везе између организација које пружају подршку пословању и трговини како би заједно промовисале иницијативе за сарадњу;
4. Одржати добар квалитет животне средине пограничних региона, као економског ресурса, сарађујући у иницијативама заштите и експлоатације животне средине;
5. Јачати економске и спортске везе међу људима како би се ојачале међуетничке, образовне, културне и спортске везе и подједнако користила подручја од заједничког интереса;
6. Обезбјеђивање једнаких могућности за све;
7. Уважавање посебних потреба угрожених група, особа са инвалидитетом и/или националних мањина;
8. Заштита животне средине, како природне, тако и оне, коју је изградио човјек у циљу одрживог развоја;
9. Изградња партнерстава и заједнички рад.

На локалном нивоу, прекогранична сарадња значајно утиче на локалне структуре и становништво јачајући капацитете поменутих структура, неопходних за припрему пројеката и њихово успјешно спровођење. Самим тим, пројектне активности позитивно утичу на становништво у подручјима у којима се спроводе пројекти и уједно се повећава свијест локалних заједница о могућностима њиховог активног учешћа у креирању бољег и квалитетнијег живота.

У ширем смислу, граде се институционални капацитети и људски ресурси за управљање пројектима из Структурних фондова, који су нам на располагању након чланства у Европској Унији.

Европска комисија за Црну Гору издваја од 3.9 милиона € (за 2007. годину) до преко 5 милиона € (за 2013. годину), годишње, за пројекте из ИИ компоненте ИПА.

Црна Гора учествује у 8 прекограничних програма:

Билатерални програми:

• Албанија – Црна Гора (www.албаниа-монтенегро.орг);
• Босна и Херцеговина – Црна Гора (www.цбц.бих-мне.орг);
• Хрватска – Црна Гора (www.цбццро-мне.орг);
• Србија – Црна Гора (www.цбцсрб-мне.орг);
• Црна Гора – Косово *

Мултилатерални прекогранични програми:

• ИПА Јадрански програм прекограничне сарадње (www.адриатиципацбц.орг);
• Програм Југоисточна Европа (www.соутхеаст-еуропе.нет);
• Медитерански програм (www.программемед.еу).

Програми се спроводе кроз периодично објављивање јавних позива за подношење предлога пројеката, тзв. Позиве за пројекте.

Како до прекограничног пројекта ?

Прије објаве Позива за пројекте, неопходно је:

• Посјетити Форум за програме прекограничне сарадње (www.цбц-мне.орг) као и већ поменуте интернет странице прекограничних програма гдје се могу пронаћи све актуелне информације.
• Контактирати Заједнички технички секретаријат и Антене програма (адресе се могу наћи на поменутим сајтовима).
• Прочитати програмска документа програма – Оперативни програм и Упутства за имплементацију, који детаљније описују приоритете и мјере програма, начин управљања пројектима, обавезе крајњих корисника, категорије прихватљивих пројеката и партнерстава, итд.
• Посјетити Инфо дане на којима се презентују основна правила програма и дају информације о томе како припремити успјешан прекогранични пројекат.
• Присуствовати Форумима за успостављање пројектних партнерстава, на којима се могу остварити директни контакти с потенцијалним партнерима и размијенити пројектне идеје.
• Успоставити прекогранична партнерства и припремати заједничке пројекте.
Након објаве Позива за пројекте, неопходно је:
• Прочитати Апликациони пакет – сет докумената која садрже детаљно Упутство за апликанте, са свим правилима за пријаву пројеката, као и комплетну документацију коју треба попунити да би се пријавио пројекат.
• Присуствовати информативним састанцима (тзв. Инфо сесијама), на којима се могу добити детаљна објашњења о Апликационом пакету и критеријумима по којима ће се процјењивати пројекат.
• Заједно с партнерима написати заједнички пројекат (заједничко попуњавање формулара за пријаву пројекта) и у предвиђеном року доставити на адресу Заједничког техничког секретаријата, у складу са правилима Позива за пројекте.

Објава Позива за пројекте биће доступна на сајту Министарства вањских послова и европских интеграција (www.мвпеи.гов.ме), програмским сајтовима, Форуму за програме прекограничне сарадње и у дневној штампи.
Након завршетка Позива за пројекте, слиједи процјена квалитета пројекта, и то у два корака:
• Административна провјера (да ли је приложена сва потребна документација и да ли су организације укључене у пројекат прихватљиве за учешће у пројекту).

• Провјера квалитета Вашег пројекта (по јасно одређеним правилима).
Уколико пројекат буде изабран за спровођење, слиједи фаза ажурирања буџета, а затим потписивање уговора с Делегацијом Европске уније и спровођење самог пројекта.

Оно што је важно истаћи

Најзначајнији дио пројекта је пројектна идеја која мора бити у складу с главним циљем прекограничних програма, а то је да се пројекти, који се спроводе, односе на економски развој с посебним нагласком на туризам, заштиту животне средине, еколошку заштиту и промоције, иновације и истраживања и мале пројекте који подстичу социјалну кохезију, тзв. пројекте „људи – људима”.

Такође, постоје и ограничења у дијелу прихватљивости институција које могу да учествују у прекограничним пројектима. Потребно је да су институције које пријављују своје пројекте непрофитног карактера, као што су: владине агенције, општине, разне асоцијације и удружења, невладине организације, универзитети, школе, болнице, истраживачки центри, итд. Програми прекограничне сарадње се спроводе с обије стране границе земаља учесница и то под јединственим правилима за учеснике програма. За сваки појединачни програм, свака земља учесница мора да успостави одговарајућа оперативна тијела за спровођење наведених програма који се односе на дату земљу. Задатак ових тијела је да блиско сарађују у процесу израде и спровођења програма и пројеката прекограничне сарадње.

Велики изазов за потенцијалне кориснике грантова представљају детаљна правила и процедуре ЕУ, која захтијевају изграђене управљачке капацитете институција, претходно искуство на пројектима као и кофинансирање од мин. 15%, које потенцијални корисници морају да обезбиједе из сопствених извора.

Досадашња искуства

Интересовање за учешће у прекограничним програмима се континуирано повећава. Разлог томе су већ успостављена партнерства из претходних јавних Позива за пројекте. Самим тим, програми прекограничне сарадње служе као алатка да се учврсте стара и успоставе нова партнерства за будуће прекограничне пројекте. До сада се показало да институције и организације из Црне Горе успјешно пријављују пројекте. Наиме, у оквиру првих Позива за пројекте за финансијска средства из програма ИПА 2007 и ИПА 2008, за прекогранични програм Албанија – Црна Гора је одобрено 6 пројеката, за прекогранични програм Босна и Херцеговина – Црна Гора 11 пројеката, Хрватска – Црна Гора 5 пројеката, док је за прекогранични програм Србија – Црна Гора одобрено 13 пројеката. На првом позиву за програм Југоисточна Европа одобрено је 5 пројеката, а за транснационални програм МЕД одобрена су 3 пројеката, док је за Јадрански програм одобрено 17 пројеката у којима учествују и партнери из Црне Горе.

Приближавањем Европској Унији, средства за спровођење програма прекограничне сарадње се повећавају. Самим тим, током овог процеса, земља се припрема за коришћење средстава из Структурних фондова која су нам доступна након приступања у ЕУ.

Потписани финансијски споразуми:

- Финансијски споразум Србија - Црна Гора 2013
- Финансијски споразум Србија - Црна Гора 2012
- Финансијски споразум Албанија – Црна Гора 2013
- Финансијски споразум Албанија – Црна Гора 2012
- Финансијски споразум Босна и Херцеговина - Црна Гора 2013
- Финансијски споразум Босна и Херцеговина - Црна Гора 2012
- Финансијски споразум Босна и Херцеговина - Црна Гора 2011
- Финансијски споразум Хрватска – Црна Гора 2013
- Финансијски споразум Хрватска – Црна Гора 2012
- Финансијски споразум Косово – Црна Гора 2013
- Финансијски споразум Косово – Црна Гора 2012

- Финансијски споразум Косово – Црна Гора 2011
- Финансијски споразум ИПА Јадрански прекогранични програм


* Ова одлука је без предрасуда о статусу Косова и у складу је с Резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација 1244 и Мишљењем суда правде о проглашењу независности Косова.