Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИПА 2014

Национални програм за 2014

Од јануара 2014, црногорске институције су интензивно радиле на припреми националног програма ИПА 2014. Након пет итерација консултација између Европске комисије и Црне Горе, Одбор ЕК за ИПА је 27. XИ 2014. потврдио предлог пакета акцијских докумената за 2014.

У оквиру поменутог пакета, за финансирање из програма ИПА 2014 предложено је 17 акцијских докумената за шест сектора, укупне вриједности 39.227.420 ЕУР.
Број предложених акција по секторима изгледа како слиједи:

1. Демократија и управљање (6 акција);

2. Владавина права и темељна права (2 акције);

3. Животна средина и климатска акција (2 акције);

4. Саобраћај (2 акције);

5. Конкурентност и иновације (3 акције);

6. Пољопривреда и рурални развој (2 акције).

Поред наведеног, акцијски документи Инструмент подршке цивилном друштву и Регионални стамбени програм, укупне вриједности 3.750.000 ЕУР, се финансирају из националне ИПА, али их програмира и спроводи Европска комисија.

Одлука ЕК о усвајању Годишњег акцијског програма за Црну Гору за 2014.

Годишњи акцијски програм за Црну Гору за 2014.

Програми прекограничне сарадње

Билатерални прекогранични програми

Током 2014. представници црногорских институција су, у сарадњи са колегама из других земаља и представницима ЕК, уз подршку ЦБИБ+ пројекта радили на припреми Оперативних програмских докумената за билатералне прекограничне програме за период 2014-2020.

Радне групе су, у оквиру Оперативних програма, дефинисале главне приоритетне области сарадње у оквиру којих ће бити реализовани прекогранични пројекти, а у складу са одредбама Анекса ИИИ Регулативе бр. 231/2014.

Коначне верзије Оперативних програмских докумената за програме са Албанијом, Босном и Херцеговином и Србијом су усвојене од стране ЕК 10. XИИ 2014, док је коначна верзија Оперативног програмског документа за програм са Косовом усвојена од стране ЕК 11. XИИ 2014.

Одлука ЕК о усвајању Програма прекограничне сарадње Црна Гора – Албанија за период 2014- 2020 и Акцијског програма за 2014.Анекс 1

Анекс 2

Одлука ЕК о усвајању Програма прекограничне сарадње Босна и Херцеговина - Црна Гора за период 2014- 2020 и Акцијског програма за 2014.

Анекс 1

Анекс 2

Одлука ЕК о усвајању Програма прекограничне сарадње Црна Гора - Косово за период 2014- 2020 и Акцијског програма за 2014.Анекс 1

Анекс 2

Одлука ЕК о усвајању Програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора за период 2014- 2020 и Акцијског програма за 2014.

Анекс 1

Анекс 2

Техничка подршка за програме прекограничне сарадње

Вишекориснички програм ИПА 2014

Пројекти из Вишекорисничке ИПА имају регионални значај, односно односе се на заједничке потребе више земаља корисница и теже да постигну економичност и ефикасност у имплементацији. За програмирање и спровођење пројеката у оквиру Вишекорисничке ИПА је задужена Европска комисија, која иницира и припрема нацрт пројектних идеја и усваја их након међусекторских консултација унутар Европске комисије као и консултација са земљама корисницама. Током 2014. рађено је на програмирању Вишекорисничког програма ИПА 2014, према којем ће за хоризонталну подршку ће бити издвојено 68,66 милиона ЕУР, за регионалне структуре и мреже 5,9 милиона ЕУР, за регионалну инвестицијску подршку 76,04 милиона ЕУР и за регионалну и територијалну сарадњу 2 милиона ЕУР.

Одлука ЕК о усвајању Вишекорисничког програма ИПА 2014

Вишекориснички програм ИПА 2014

Посебна мјера за опоравак од поплава


Инструмент за цивилно друштво и медије 2014-2015

Годишњи износ средстава који ће бити опредијељен за Инструмент за цивилно друштво и медије за период 2014-2015 је 1,25 милиона ЕУР, док значајну новину у овом инструменту чине грантови за медије (годишњи износ 500.000 ЕУР) и техничка подршка за Министарство унутрашњих послова (годишњи износ 500.000 ЕУР).

Одлука ЕК о усвајању Инструмента за цивилно друштво и медије 2014-2015

Инструмент за цивилно друштво и медије 2014-2015