Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИПА 2015

Национални годишњи програм за 2015

Сходно Индикативном стратегијском документу Црне Горе за ИПА 2014-2020, оквирна вриједност годишњег националног програма за 2015. (ИПА 2015) износи 35,5 милиона еура.

Програмирање подршке из ИПА 2015 трајало је од јануара до септембра 2015, у интезивној комуникацији између секторских радних група надлежних за одређене секторе, Канцеларије националног координатора за ИПА, Делегације Европске уније у Црној Гори и Европске комисије.

Европска комисија је званично усвојила годишњи програм за Црну Гору за 2015. Имплементационом одлуком Комисије Ц(2015)9050 од 9. XИИ 2015.

У оквиру ИПА 2015, за финансирање су одобрена 4 акцијска докумената за два сектора, укупне вриједности 26.722.815,34 еура (од чега је 25.135.235,00 еура из средстава ИПА, док национално кофинансирање износи 1.587.580,34 еура).

Након што је Влада Црне Горе на сједници одржаној 15. ИX 2016. размотрила и прихватила Финансијски споразум између Владе Црне Горе и Европске комисије о годишњем националном програму ИПА за Црну Гору за 2015, национални координатор за ИПА је потписао споразум 22. ИX 2016. чиме је споразум ступио на снагу.

Треба напоменути да саставни дио алокације ИПА 2015 чине и средства која се издвајају за Пољопривреду и рурални развој (ИПАРД) (5 милиона еура), као и средства за Оперативни програм Образовање, запошљавање и развој људских ресурса 2015-2017 (5 милиона еура), која ће бити предмет посебног финансијског споразума.

Након потписивања Финансијског споразума у септембру 2016. и уплате прве транше директне буџетске подршке за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у децембру 2016, указала се потреба за измјеном акцијског документа који се односи на директну буџетску подршку, у смислу прилагођавања одређених индикатора учинка и редефинисања временског распореда уплате транши финансијске подршке ЕУ. Због тога је Министарство европских послова, на захтјев Министарства унутрашњих послова као корисника директне буџетске подршке, 31. В 2017. упутило Европској комисији захтјев за измјену Финансијског споразума. Предвиђене измјене Финансијског споразума, осим у дијелу који се односи на промјену индикатора и распоред уплате транши, неће довести до додатних трошкова спровођења на терет буџета. Влада Црне Горе је, на сједници од 26. X 2017, размотрила предложене измјене и прихватила Адендум Финансијског споразума о годишњем акцијском програму за 2015. годину и овластила националног координатора за Ипу да га потпише. Адендум Финансијског споразума је потписан 3. XИ 2017. чиме је ступио на снагу.