Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИПА 2016

Програмирање Годишњег акцијског програма за Црну Гору за 2016. годину започело је у првом кварталу 2016. године и, у складу са препорукама Европске комисије, фокусирало се на подршку за два сектора која су препозната као приоритетна у смислу даљег напретка у процесу приступања Европској унији.

Након што је у септембру 2016, у сарадњи Црне Горе и Европске комисије, дефинисан коначни предлог Годишњег акцијског програма за Црну Гору за 2016, Европска комисија га је званично усвојила Имплементационом одлуком Ц(2016)8226 од 2. XИИ 2016.

Укупна вриједност Годишњег акцијског програма за Црну Гору за 2016. годину је 26.544.530 еура. Овај износ укључује бесповратна средства ЕУ у износу од 22.948.900 еура и национални допринос у износу од 3.595.630 еура.

У оквиру програма подржане 2 акције – једна у сектору Животне средине и климатске акције и друга у сектору Конкурентности и иновација.

Акција Јачање капацитета и активности повезане са правном тековином у сектору Животне средине и климатске акције (допринос ЕУ 16.000.000 еура, национално кофинансирање 2.823.530 еура) има за циљ да пружи подршку Црној Гори у усклађивању са правном тековином ЕУ у оквиру 27. поглавља приступних преговора, као и да повећа административне капацитете кроз институционалну изградњу. Посебан циљ ове акције је подршка процесу преношења законодавства и изградње институционалног капацитета за стратешко планирање, спровођење и извршење правне тековине у области животне средине и климатских промјена, у складу са Националном стратегијом апроксимације у области животне средине - НЕАС. Овом акцијом ће кроз индиректно управљање управљати Дирекција јавних радова, заједно с Министарством одрживог развоја и туризма.

Акција Оснаживање сектора конкурентности и иновација Црне Горе (допринос ЕУ 6.948.900 еура, национално кофинансирање 772.100 еура) има за циљ да пружи подршку развоју приватног сектора и привреде утемељене на знању. Поред тога, акција подржава усклађивање националног законодавства и стратегија са правном тековином ЕУ у овом сектору и пружање напредних савјетодавних услуга приватном сектору, као и интернационализацију црногорске привреде. Ова акција ће побољшати и истраживачку и иновацијску инфраструктуру доступну за мала и средња предузећа, како би подржала њихов развој у том погледу. Најзад, у погледу административних капацитета, подршка Ипе ће се користити за пружање хоризонталне помоћи за развој капацитета релевантних институција укључених у управљање конкурентношћу и иновацијама. Овом акцијом ће кроз индиректно управљање управљати Директорат за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи у Министарству финансија, заједно с Министарством економије.