IPA 2017

Godišnji akcijski program za Crnu Goru za 2017. godinu je podijeljen u dva dijela. Prvi dio, koji obuhvata podršku sektorima Demokratije i upravljanja i Saobraćaja, Evropska komisija je usvojila 28. IX 2017. Implementacionom odlukom C(2017)6313, dok je drugi dio godišnjeg programa, koji podrazumijeva direktnu budžetsku podršku za reformu javne uprave u Crnoj Gori, usvojen 17. XI 2017. Implementacionom odlukom Komisije C(2017)7756.

Godišnji akcijski program za Crnu Goru za 2017. godinu – dio 2

Prema Implementacionoj odluci Komisije C(2017)7756 i Finansijskom sporazumu o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2017. godinu – dio 2, ukupna vrijednost programa iznosi 15 miliona eura. To je ujedno i maksimalan iznos doprinosa Evropske unije, što znači da za sprovođenje ovog programa nije predviđeno nacionalno kofinansiranje. Iznos od 15 miliona eura obuhvata 12 miliona eura direktne budžetske podrške i 3 miliona eura komplementarne podrške.

Direktna budžetska podrška će pomoći državi da modernizuje javnu upravu, poboljša upravljanje ljudskim resursima, razvije mehanizme transparentnosti, unaprijedi pružanje usluga i izgradi kapacitete u državnim ustanovama neophodne za proces pregovora s Evropskom unijom i usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. To će se postići kroz optimizaciju broja zaposlenih u javnoj upravi, u skladu sa ograničenjima državnog budžeta i zahtjevima procesa evropske integracije, unapređenje upravljanja ljudskim resursima, unapređenje kvaliteta i pristupačnosti javnih usluga, i unapređenje transparentnosti javnih usluga. Sve to odgovara ciljevima Strategije reforme javne uprave za period 2016-2020, koju je Vlada Crne Gore usvojila u julu 2016. Direktna budžetska podrška biće strukturirana kroz tri tranše u iznosu od po 4 miliona eura, od čega će prva, fiksna tranša biti uplaćena u 2018, dok će naredne dvije, varijabilne tranše biti uplaćene u 2019. i 2020, zavisno od ispunjenja definisanih kriterijuma.

Komplementarna podrška ima za cilj da razvije kapacitete njenih korisnika za postizanje rezultata i ciljeva definisanih programom. Korisnici ove podrške biće Uprava za kadrove, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Monstat, Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo evropskih poslova. Komplementarna podrška će se sprovoditi kroz direktno upravljanje od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i indirektno upravljanje od strane ovlašćene međunarodne organizacije u Crnoj Gori – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Vlada Crne Gore je 11. I 2018. razmotrila i prihvatila predloženi Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2017. godinu – dio 2, i ujedno ovlastila nacionalnog koordinatora za Ipu da u ime Vlade potpiše pomenuti sporazum. Finansijski sporazum je potpisan 16. I 2018.

Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2017. godinu – dio 2