Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИПА 2017

Годишњи акцијски програм за Црну Гору за 2017. годину је подијељен у два дијела. Први дио, који обухвата подршку секторима Демократије и управљања и Саобраћаја, Европска комисија је усвојила 28. ИX 2017. Имплементационом одлуком Ц(2017)6313, док је други дио годишњег програма, који подразумијева директну буџетску подршку за реформу јавне управе у Црној Гори, усвојен 17. XИ 2017. Имплементационом одлуком Комисије Ц(2017)7756.

Годишњи акцијски програм за Црну Гору за 2017. годину – дио 2

Према Имплементационој одлуци Комисије Ц(2017)7756 и Финансијском споразуму о Годишњем акцијском програму за Црну Гору за 2017. годину – дио 2, укупна вриједност програма износи 15 милиона еура. То је уједно и максималан износ доприноса Европске уније, што значи да за спровођење овог програма није предвиђено национално кофинансирање. Износ од 15 милиона еура обухвата 12 милиона еура директне буџетске подршке и 3 милиона еура комплементарне подршке.

Директна буџетска подршка ће помоћи држави да модернизује јавну управу, побољша управљање људским ресурсима, развије механизме транспарентности, унаприједи пружање услуга и изгради капацитете у државним установама неопходне за процес преговора с Европском унијом и усклађивање националног законодавства са правном тековином Европске уније. То ће се постићи кроз оптимизацију броја запослених у јавној управи, у складу са ограничењима државног буџета и захтјевима процеса европске интеграције, унапређење управљања људским ресурсима, унапређење квалитета и приступачности јавних услуга, и унапређење транспарентности јавних услуга. Све то одговара циљевима Стратегије реформе јавне управе за период 2016-2020, коју је Влада Црне Горе усвојила у јулу 2016. Директна буџетска подршка биће структурирана кроз три транше у износу од по 4 милиона еура, од чега ће прва, фиксна транша бити уплаћена у 2018, док ће наредне двије, варијабилне транше бити уплаћене у 2019. и 2020, зависно од испуњења дефинисаних критеријума.

Комплементарна подршка има за циљ да развије капацитете њених корисника за постизање резултата и циљева дефинисаних програмом. Корисници ове подршке биће Управа за кадрове, Агенција за заштиту личних података и слободан приступ информацијама, Монстат, Министарство јавне управе и Министарство европских послова. Комплементарна подршка ће се спроводити кроз директно управљање од стране Делегације Европске уније у Црној Гори и индиректно управљање од стране овлашћене међународне организације у Црној Гори – Програм Уједињених нација за развој (УНДП).

Влада Црне Горе је 11. И 2018. размотрила и прихватила предложени Финансијски споразум између Владе Црне Горе и Европске комисије о Годишњем акцијском програму за Црну Гору за 2017. годину – дио 2, и уједно овластила националног координатора за Ипу да у име Владе потпише поменути споразум. Финансијски споразум је потписан 16. И 2018.

Финансијски споразум између Владе Црне Горе и Европске комисије о Годишњем акцијском програму за Црну Гору за 2017. годину – дио 2