IPARD II

Finansijski sporazum 2014-2020 između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o podršci za poljoprivredu i ruralni razvoj Ipard II u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II)

Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj (Ipard) ima za cilj pripremu država kandidata za sprovođenje i upravljanje Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije i pružanje doprinosa održivom razvoju i unapređenju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja.

U okviru nove finansijske perspektive 2014-2020, Evropska komisija je kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj (Ipard II) za Crnu Goru opredijelila 39 miliona eura. Da bi ova sredstva bila dostupna za korištenje, potrebno je bilo da Crna Gora ispuni niz preduslova, uspostavi i akredituje strukture i usvoji relevantna dokumenta kojima se precizira način sprovođenja ove podrške. S tim u vezi, Crna Gora je pripremila Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru Ipard II za 2014-2020 (program Ipard II) koji je Evropska komisija usvojila Odlukom Komisije C(2015) 5074 od 20. VII 2015. Program Ipard II ima za cilj povećanje konkurentnosti crnogorskih poljoprivrednih proizvođača kroz mjere koje su njime definisane, čime se ostvaruje postepeno usklađivanje sa pravilima, standardima i praksama Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ukupni indikativni iznos troškova za sprovođenje programa Ipard II u Crnoj Gori za period 2014-2020 je 86.811.578,00 eura.

Finansijski sporazum 2014-2020 između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o podršci za poljoprivredu i ruralni razvoj Ipard II u okviru Instrumenta pretpristupne podrške Ipe II bliže propisuje finansijske obaveze Unije po pitanju sprovođenja programa Ipard II i definiše odredbe za povjeravanje zadataka izvršenja budžeta za dvije mjere programa Ipard II:
• Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava i
• Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda.

Finansijski sporazum je stupio na snagu 6. XII 2017. Sporazum je, u ime Vlade Crne Gore potpisao nacionalni koordinator za Ipu, Aleksandar Andrija Pejović 17. XI 2017. i u ime Evropske komisije, generalni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj, Jerži Pleva (Jerzy Plewa) 4. XII 2017.