Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИПАРД ИИ

Финансијски споразум 2014-2020 између Владе Црне Горе и Европске комисије о подршци за пољопривреду и рурални развој Ипард ИИ у оквиру Инструмента претприступне подршке (ИПА ИИ)

Инструмент претприступне подршке за рурални развој (Ипард) има за циљ припрему држава кандидата за спровођење и управљање Заједничком пољопривредном политиком Европске уније и пружање доприноса одрживом развоју и унапређењу пољопривредног сектора и руралних подручја.

У оквиру нове финансијске перспективе 2014-2020, Европска комисија је кроз Инструмент претприступне подршке за рурални развој (Ипард ИИ) за Црну Гору опредијелила 39 милиона еура. Да би ова средства била доступна за кориштење, потребно је било да Црна Гора испуни низ предуслова, успостави и акредитује структуре и усвоји релевантна документа којима се прецизира начин спровођења ове подршке. С тим у вези, Црна Гора је припремила Програм развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру Ипард ИИ за 2014-2020 (програм Ипард ИИ) који је Европска комисија усвојила Одлуком Комисије Ц(2015) 5074 од 20. ВИИ 2015. Програм Ипард ИИ има за циљ повећање конкурентности црногорских пољопривредних произвођача кроз мјере које су њиме дефинисане, чиме се остварује постепено усклађивање са правилима, стандардима и праксама Европске уније у области пољопривреде и руралног развоја. Укупни индикативни износ трошкова за спровођење програма Ипард ИИ у Црној Гори за период 2014-2020 је 86.811.578,00 еура.

Финансијски споразум 2014-2020 између Владе Црне Горе и Европске комисије о подршци за пољопривреду и рурални развој Ипард ИИ у оквиру Инструмента претприступне подршке Ипе ИИ ближе прописује финансијске обавезе Уније по питању спровођења програма Ипард ИИ и дефинише одредбе за повјеравање задатака извршења буџета за двије мјере програма Ипард ИИ:
• Инвестиције у физички капитал пољопривредних газдинстава и
• Инвестиције у физички капитал везано за прераду и маркетинг пољопривредних и рибљих производа.

Финансијски споразум је ступио на снагу 6. XИИ 2017. Споразум је, у име Владе Црне Горе потписао национални координатор за Ипу, Александар Андрија Пејовић 17. XИ 2017. и у име Европске комисије, генерални директор за пољопривреду и рурални развој, Јержи Плева (Јерзy Плеwа) 4. XИИ 2017.