Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ИПА ИИ (2014-2020)

ИПА ИИ представља нови оквир за претприступну подршку Европске уније за период 2014-2020.

Најважнија новина ИПА ИИ је њен стратегијски фокус. Индикативна стратегијска документа држава (Индицативе Стратегy Паперс) представљају спефична планска документа која се израђују на период од седам година. Она ће обезбиједити снажније власништво корисника кроз интегрисање њихових унутрашњих реформи и развојних планова у приоритете који ће бити предмет подршке ЕУ. Вишекорисничка индикативна стратегијска документа (Мулти-Цоунтрy Индицативе Стратегy Папер) ће адресирати приоритете за регионалну и територијалну сарадњу.

ИПА ИИ има за циљ спровођење реформи у оквиру унапријед дефинисаних сектора. Сектори су уско повезани са стратегијом проширења, као што су демократија и управљање, владавина права или раст и конкурентност. Секторски приступ промовише структурне реформе које ће помоћи усклађивању са стандардима Европске уније. Он омогућава циљану подршку, осигуравајући ефикасност, одрживост и фокус на резултатима. Такође, омогућава систематичнију употребу секторске буџетске подршке. Коначно, даје више значаја мјерењу учинка: индикатори који се усаглашавају са корисницима ће помоћи да се процијени до које мјере су постигнути очекивати резултати.  

Црна Гора и ИПА ИИ

Министарство вањских послова и европских интеграција, у сарадњи с ресорним министарствима и Делегацијом Европске уније у Црној Гори, започело је процес стратегијског планирања финансијских средстава која ће Црној Гори бити доступна кроз Инструмент претприступне подршке за период 2014-2020 (ИПА ИИ). 

Кључни документ који дефинише приоритете на националном нивоу за подршку из средстава ИПА ИИ јесте Индикативни стратегијски документ Црне Горе за ИПА 2014-2020 – ИСДЦГ (Индицативе Стратегy Папер фор Монтенегро 2014-2020). Овим документом се дефинишу конкретни облици подршке која је потребна за остварење предвиђених циљева у одабраним секторима, при чему планирана подршка мора бити утемељена на приоритетима дефинисаним у националним стратегијским документима, стратегијским документима ЕУ и односити се на области у којима су потребна значајнија унапређења за припрему земље за чланство у ЕУ.
ИСДЦГ предвиђа усмјеравање претприступне подршке Црној Гори током периода 2014-2020 кроз осам сектора:

 • Демократија и управљање;
 • Владавина права и темељна права;
 • Животна средина и климатска акција;
 • Саобраћај;
 • Конкурентност и иновације;
 • Образовање, запошљавање и социјална политика; 
 • Пољопривреда и рурални развој;
 • Регионална и територијална сарадња.

У оквиру финансијске перспективе 2014-2020, Црна Гора ће учествовати у 9 прекограничних и транснационалних програма:

 • четири билатерална програма (са Албанијом, Босном и Херцеговином, Косовом и Србијом);
 • два трилатерална програма (Хрватска – Босна и Херцеговина – Црна Гора и Италија – Албанија – Црна Гора);
 • три транснационална програма (Дунавском, Медитеранском и Јадранско-јонском програму).

Законодавни оквир

У циљу успостављања Инструмента претприступне подршке (ИПА ИИ), као и дефинисања циљева, специфичних правила, општих одредби и процедура за реализацију овог програма, Европски парламент и Европска комисија су усвојили сет законских аката који су неопходни за спровођење програма. 
С тим у вези, Европски парламент и Савјет су 11. ИИИ 2014. усвојили Регулативу бр. 231/2014, којом је званично успостављен Инструмент претприступне подршке за период 2014-2020 (ИПА ИИ). Регулативом је одређено да је општи циљ ИПА ИИ подршка државама корисницама у процесу усвајања и реализације политичких, законских, административних, социјалних и економских реформи које су усклађене са правилима и вриједностима ЕУ.
Регулативом Европског парламента и Савјета бр. 236/2014, од 11. ИИИ 2014, дефинисана су правила и процедуре за реализацију Инструмента претприступне подршке за период 2014-2020. 
Додатно, Европска комисија је 2. В 2014. усвојила Имплементациону регулативу (ИР) бр. 447/2014 којом су одређена специфична правила за реализацију Регулативе бр. 231/2014 Европског парламента.
Основ за коришћење средстава ИПА представља Оквирни споразум, који се закључује између Комисије и државе кориснице ИПА ИИ и односи се цјелокупни седмогодишњи период и на свих 5 области подршке, а њиме се дефинишу принципи финансијске сарадње између корисника и Комисије у оквиру ове регулативе.
Операционализација финансијске подршке заснива се на потписивању Финансијског споразума између Комисије и државе кориснице ИПА ИИ на једногодишњем или вишегодишњем нивоу.