Kontakti

Generalna direktorica – Ivana Glišević Đurović
ivana.glisevic@mep.gov.me


Direkcija za koordinaciju podrške EU
Načelnica – Ivana Vujošević
ivana.vujosevic@mep.gov.me


Direkcija za evropsku teritorijalnu saradnju
Načelnik – Miodrag Račeta
miodrag.raceta@mep.gov.me