Manja slova Veća slova RSS

O Direktoratu za evropske fondove

Direktorat za evropske fondove (DEF) koordinira sve aktivnosti koje se tiču Instrumenta pretpristupne podrške (IPA). DEF upravlja radom:

1. Direkcije za horizontalna pitanja i strategije EU (DHP);
2. Direkcijom za koordinaciju podrške EU (DKE), u okviru koje postoje Odsjek za programiranje i Odsjek za nadgledanje;
3. Direkcijom za evropsku teritorijalnu saradnju (DTS), u okviru koje su Odsjek za programe s državama članicama EU i Odsjek za programe s državama ne-članicama EU.

Ključne aktivnosti Direktorata su sljedeće:

• Koordinacija aktivnosti programiranja, nadgledanja i ocjenjivanja tehničke i finansijske podrške EU (IPA);
• Pružanje informacija i podrške relevantnim nacionalnim institucijama u cilju jačanja kapaciteta za korišćenje sredstava EU;
• Provjera da li je dokumentacija relevantnih nacionalnih institucija u okviru programiranja i praćenja sprovođenja projekata relevantna, adekvatna i prihvatljivog kvaliteta;
• Koordinacija aktivnosti u okviru prekogranične i transnacionalne saradnje podržane iz sredstava EU;
• Priprema godišnjih finansijskih sporazuma kao osnove za početak sprovođenja projekata IPA, koje potpisuje Nacionalni koordinator za IPA (NIPAK);
• Organizovanje Nadglednog odbora za IPA, na godišnjem nivou.