Manja slova Veća slova RSS

Direkcija za horizontalna pitanja i strategije EU

Direkcija za horizontalna pitanja i strategije EU (DHP) se nalazi u okviru Direktorata za evropske fondove. Ona pruža podršku šefu operativne strukture za komponentu IPA IIb (prekogranična saradnja sa susjednim zemljama, ne-članicama EU), što podrazumjeva koordinaciju i praćenje aktivnosti Direkcije za programe prekogranične saradnje i Sektora za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija (CFCU). 

Pored podrške u realizaciji aktivnosti vezanih za komponentu IPA IIb, DHP je zadužena za horizontalna pitanja, odnosno aktivnosti evaluacije, upravljanja rizicima, otklanjanja nepravilnosti, ali i promocije i vidljivosti Ipe.