Direkcija za koordinaciju podrške EU

Direkcija za koordinaciju podrške EU (DKE)  koordinira procesom planiranja i korišćenja pretpristupne podrške EU u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA).

Programiranje pretpristupne podrške EU podrazumijeva niz aktivnosti koje rezultiraju definisanim i spremnim opisima projekata koji će biti finansirani iz instrumenta IPA. Programiranje je zahtjevan proces koji počinje dostavljanjem projektnih ideja od strane institucija potencijalnih korisnica projekata IPA. DKE, u saradnji s predstavnicima EU i institucijama korisnicama, vrši izbor projektnih ideja i njihovu dalju razradu na osnovu utvrđenih obrazaca za opise projekata, u skladu s definisanim prioritetima za podršku iz IPA,. Finalni opisi projekata upućuju se Evropskoj komisiji na razmatranje i usvajanje.
DKE se, u dijelu programiranja, bavi:

  • Programiranjem I komponente IPA;
  • Koordinacijom programiranja Višekorisničkog programa IPA (MB IPA), u okviru koje se vrši koordinacija pripreme projekata za podršku kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF);
  • Koordinacijom učešća Crne Gore u Programima EU;
  • Koordinacijom pripreme strateških dokumenata za korišćenje III, IV i V komponente IPA.

Nadgledanje projekata u okviru programa IPA podrazumijeva redovno praćenje procesa sprovođenja projekata u pogledu realizovanih projektnih aktivnosti i postignutih projektnih rezultata. DKE je zadužena za praćenje aktivnosti jedinica za sprovođenje projekata resornih ministarstava korisnika, kao i za organizovanje redovnih opštih i sektorskih odbora za praćenje sprovođenja programa i projekata.

Osim programiranja i nadgledanja, DKE se bavi i svakodnevnom komunikacijom s Delegacijom EU i održavanjem bliske veze korisnika projekata IPA s Evropskom komisijom, što je zapravo jedna od glavnih funkcija Nacionalnog koordinatora za IPA (NIPAK).