Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Дирекција за координацију подршке ЕУ

Дирекција за координацију подршке ЕУ (ДКЕ)  координира процесом планирања и коришћења претприступне подршке ЕУ у оквиру Инструмента за претприступну подршку (ИПА).

Програмирање претприступне подршке ЕУ подразумијева низ активности које резултирају дефинисаним и спремним описима пројеката који ће бити финансирани из инструмента ИПА. Програмирање је захтјеван процес који почиње достављањем пројектних идеја од стране институција потенцијалних корисница пројеката ИПА. ДКЕ, у сарадњи с представницима ЕУ и институцијама корисницама, врши избор пројектних идеја и њихову даљу разраду на основу утврђених образаца за описе пројеката, у складу с дефинисаним приоритетима за подршку из ИПА,. Финални описи пројеката упућују се Европској комисији на разматрање и усвајање.
ДКЕ се, у дијелу програмирања, бави:

  • Програмирањем И компоненте ИПА;
  • Координацијом програмирања Вишекорисничког програма ИПА (МБ ИПА), у оквиру које се врши координација припреме пројеката за подршку кроз Инвестициони оквир за Западни Балкан (WБИФ);
  • Координацијом учешћа Црне Горе у Програмима ЕУ;
  • Координацијом припреме стратешких докумената за коришћење ИИИ, ИВ и В компоненте ИПА.

Надгледање пројеката у оквиру програма ИПА подразумијева редовно праћење процеса спровођења пројеката у погледу реализованих пројектних активности и постигнутих пројектних резултата. ДКЕ је задужена за праћење активности јединица за спровођење пројеката ресорних министарстава корисника, као и за организовање редовних општих и секторских одбора за праћење спровођења програма и пројеката.

Осим програмирања и надгледања, ДКЕ се бави и свакодневном комуникацијом с Делегацијом ЕУ и одржавањем блиске везе корисника пројеката ИПА с Европском комисијом, што је заправо једна од главних функција Националног координатора за ИПА (НИПАК).