Manja slova Veća slova RSS

Direkcija za evropsku teritorijalnu saradnju

Direkcija za evropsku teritorijalnu saradnju (DTS) je zadužena za koordinaciju aktivnosti vezanih za učešće Crne Gore u prekograničnim i transnacionalnim programima saradnje finansiranim od strane EU u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA), komponente II – Regionalna i prekogranična saradnja. Ova koordinacija obuhvata: pripremu osnovnih programskih dokumenata, promociju programa i pružanje podrške potencijalnim aplikantima, pripremu poziva za dostavljanje projektnih prijedloga i učešće u izboru projekata koji će biti finansirani, kao i praćenje i izvještavanje o prekograničnim programima saradnje i projektima koji se sprovode u okviru njih.

Direkcija je organizovana u dva odsjeka: Odsjek za saradnju sa državama članicama EU i Odsjek za saradnju sa državama ne-članicama EU.

Odsjek za saradnju sa državama članicama EU koordinira učešće Crne Gore u tri programa u kojima, pored zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, učestvuju i zemlje članice EU: IPA Jadranskom programu saradnje (Adriatic), Programu saradnje Jugoistočne Evrope (SEE) i Mediteranskom transnacionalnom programu (MED). Odsjek učestvuje u radu zajedničkih tijela programa i pripremi programskih dokumenata, organizuje informativne aktivnosti u cilju promocije programa u Crnoj Gori, pruža podršku potencijalnim aplikantima prije i nakon objave poziva za projekte, učestvuje u izboru projekata koji će biti finansirani i prati njihovo sprovođenje.

Odsjek za saradnju sa državama ne članicama EU koordinira učešće Crne Gore u bilateralnim programima sa zemljama susjedima (sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Srbijom i Kosovom). Odsjek učestvuje u izradi programa i radu zajedničkih programskih struktura, vrši redovnu promociju prekograničnih programa i mogućnosti za učešće u prekograničnim projektima, učestvuje u pripremi poziva za dostavljanje projektnih prijedloga i izboru projekata za finansiranje, pruža podršku potencijalnim aplikantima prije i nakon objave poziva za projekte, kao i korisnicima sredstava koji sprovode projekte i prati i izvještava o sprovođenju prekograničnih projekata i programa.

Sve ove aktivnosti Direkcija za programe prekogranične saradnje vrši u stalnoj saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori.