Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Дирекција за европску територијалну сарадњу

Дирекција за европску територијалну сарадњу (ДТС) је задужена за координацију активности везаних за учешће Црне Горе у прекограничним и транснационалним програмима сарадње финансираним од стране ЕУ у оквиру Инструмента претприступне подршке (ИПА), компоненте ИИ – Регионална и прекогранична сарадња. Ова координација обухвата: припрему основних програмских докумената, промоцију програма и пружање подршке потенцијалним апликантима, припрему позива за достављање пројектних приједлога и учешће у избору пројеката који ће бити финансирани, као и праћење и извјештавање о прекограничним програмима сарадње и пројектима који се спроводе у оквиру њих.

Дирекција је организована у два одсјека: Одсјек за сарадњу са државама чланицама ЕУ и Одсјек за сарадњу са државама не-чланицама ЕУ.

Одсјек за сарадњу са државама чланицама ЕУ координира учешће Црне Горе у три програма у којима, поред земаља кандидата и потенцијалних кандидата, учествују и земље чланице ЕУ: ИПА Јадранском програму сарадње (Адриатиц), Програму сарадње Југоисточне Европе (СЕЕ) и Медитеранском транснационалном програму (МЕД). Одсјек учествује у раду заједничких тијела програма и припреми програмских докумената, организује информативне активности у циљу промоције програма у Црној Гори, пружа подршку потенцијалним апликантима прије и након објаве позива за пројекте, учествује у избору пројеката који ће бити финансирани и прати њихово спровођење.

Одсјек за сарадњу са државама не чланицама ЕУ координира учешће Црне Горе у билатералним програмима са земљама сусједима (са Албанијом, Босном и Херцеговином, Хрватском, Србијом и Косовом). Одсјек учествује у изради програма и раду заједничких програмских структура, врши редовну промоцију прекограничних програма и могућности за учешће у прекограничним пројектима, учествује у припреми позива за достављање пројектних приједлога и избору пројеката за финансирање, пружа подршку потенцијалним апликантима прије и након објаве позива за пројекте, као и корисницима средстава који спроводе пројекте и прати и извјештава о спровођењу прекограничних пројеката и програма.

Све ове активности Дирекција за програме прекограничне сарадње врши у сталној сарадњи са Делегацијом ЕУ у Црној Гори.