Kontakti

DIREKTORAT ZA PRISTUPANJE EU

Generalna direktorica – Jelena Burzan
jelena.burzan@mep.gov.me