Kontakti


DIREKTORAT ZA PRAVNU TEKOVINU EU
Generalna direktorica – Dragana Marković
dragana.markovic@mep.gov.me

Direkcija za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU
Načelnica – Nevenka Vulićević
nevenka.vulicevic@mep.gov.me


Direkcija za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU
Načelnica – Olivera Jukić
olivera.jukic@mep.gov.me