Lisabonski ugovor

Prečišćene verzije Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske  unije

Ugovor o Evropskoj uniji ( preuzmite )

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije ( preuzmite )