Monterm i Montekorpus

Monterm – terminološka baza i Montekorpus – zbirka tekstova i njihovih prevoda, su dvojezične (englesko-crnogorski) baze nastale kao rezultat procesa prevođenja za potrebe evropske integracije. Podatke za ove baze prikuplja i uređuje Direkcija za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU. (Monterm i Montekorpus )