Manja slova Veća slova RSS

O Direktoratu za pravnu tekovinu EU

U Direktoratu za pravnu tekovinu Evropske unije vrše se poslovi koji se odnose na: koordinaciju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, potvrđivanje obrasca Izjave i tabele usklađenosti, analizu i praćenje stepena usklađenosti pravnog sistema Crne Gore s pravnom tekovinom EU; izradu strategijskih dokumenata, kvartalnih i godišnjih izvještaja u oblasti usklađivanja propisa s pravnom tekovinom EU, koordinaciju slanja predloga propisa Evropskoj komisiji na komentare, planiranje, koordinaciju prevođenja pravne tekovine EU sa nekog od zvaničnih jezika Unije na crnogorski jezik, podršku razvoju nacionalne verzije pravne tekovine EU, stručne i pravne redakture i lekture prevedenih propisa pravne tekovine EU.