Manja slova Veća slova RSS

Radne verzije prevoda ugovora o osnivanju i pristupanju EU

1.Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju (11957A)( preuzmite )

2.Ugovor o osnivanju Evropske ekonomske zajednice (11957E) ( preuzmite )

3.Protokol o Holandskim Antilima (11962E) ( preuzmite )

4.Ugovor o izmjenama i dopunama određenih budžetskih odredbi (11970F) ( preuzmite )

5.Ugovor o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjenog Kraljevstva (11972B) ( preuzmite )

6.Ugovor o izmjenama i dopunama određenih finansijskih odredbi (11975R)( preuzmite )

7.Ugovor o izmjenama i dopunama određenih odredaba Protokola o Statutu Evropske investicione banke (11975RPRO-BEI) ( preuzmite )

8. Ugovor o pristupanju Grčke (11979H) ( preuzmite )

9.Ugovor o Grenlandu (11985G) ( preuzmite )

10.Ugovor o pristupanju Kraljevine Španije i Republike Portugala (11985I) ( preuzmite )

11.Jedinstveni evropski akt (11986U) ( preuzmite )

12.Ugovor o Evropskoj uniji (11992M) ( preuzmite )

14.Ugovor o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske (11994N) ( preuzmite )

15.Ugovor iz Amsterdama (11997D) ( preuzmite )

16.Ugovor iz Nice (12001C) ( preuzmite )

17.Ugovor i Akt o pristupanju Republike Bugarske i Rumunije (12005S) ( preuzmite )