Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Struktura za pregovore

Nakon odluke Evropskog savjeta od 9. XII 2011. Crna Gora je preduzela aktivnosti na uspostavljanju strukture za pregovore, kako bi se tijela potrebna za pregovore osnovala na nacionalnom nivou i kako bi Crna Gora spremno dočekala sljedeće faze procesa evrointegracije. Struktura za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji uspostavljena je  Odlukom Vlade Crne Gore od 2. februara 2012. (Službeni list CG br. 9/12).

Navedenom Odlukom uspostavljena su sljedeća tijela: