Преглед поглавља О цему цемо преговарати
Бросуре - 33 поглавља
Акциони планови


Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Преговарачка група

Преговарачка група задужена је за стручни и технички ниво преговора с институцијама и државама чланицама Европске уније, по свим поглављима преговора – правне тековине Европске уније.

Преговарачка група разматра и утврђује предлоге преговарачких позиција и за свој рад одговара шефу Државне делегације и Влади. Преговарачка група врши послове у складу са смјерницама и инструкцијама шефа Државне делегације. Преговарачка група шефу Државне делегације и Влади подноси извјештаје о стању преговора након сваког састанка међувладине конференције, као и посебне извјештаје, уколико то шеф Државне делегације и Влада затраже.

Преговарачку групу чине:

 1. главни преговарач амбасадор Александар Андрија Пејовић;
 2. замјеници главног преговарача;
 3. чланови Преговарачке групе задужени за поједина поглавља преговора – правне тековине Европске уније
  Светлана Рајковић, помоћник министра правде – преговарач за 23. Правосуђе и темељна права и 24. Правда, слобода и безбједност
  Никола Вукићевић, помоћник министра финансија – преговарач за 5. Јавне набавке, 16. Порезе, 29. Царинску унију, 32. Финансијски надзор и 33. Финансијске и буџетске одредбе.
  Анђелко Лојпур, професор на универзитету Црне Горе – преговарач за 25. Наука и истраживање, 26. Образовање и култура и 10. Информатичко друштво и медији.
  Никола Фабрис, главни економиста Централне банке Црне Горе – преговарач за 4. Слобода кретања капитала, 9. Финансијске услуге, 17. Економска и монетарна унија, 18. Статистика.
  Владимир Савковић, проф. др. на Правном факултету Универзитета Црне Горе – преговарач за 3. Право оснивања предузећа и слобода пружања услуга, 6. Привредно право, 7. Право интелектуалне својине, 20. Предузетништво и индустријска политика.
  Игор Новељић, секретар Министарства економије – преговарач за 1. Слобода кретања робе, 8. Конкуренција, 30. Вањски односи.
  Аријана Николић, помоћница министра рада и социјалног старања – преговарач за 2. Слобода кретања капитала, 19. Социјална политика и запошљавање.
  Далиборка Пејовић, секретар Министарства одрживог развоја и туризма – преговарач за 28. Заштита потрошача и здравља, 27. Животна средина
  Данијела Столица, помоћник министра пољопривреде и руралног развоја – преговарач за 11. Пољопривреда и рурални развој, 12. Безбједност хране, ветеринарство и фитосанитарни надзор и 13. Рибарство.
  Ангелина Живковић, савјетница министра саобраћаја и поморства – преговарач за 14. Саобраћајна политика, 15. Енергетика и 21. Транс-европске мреже.
 4. шеф Мисије Црне Горе при Европској унији и
 5. секретар Преговарачке групе Миливоје Јуришић.

 

Секретаријат Преговарачке групе

Министарство вањских послова и европских интеграција
Станка Драгојевића 2
81000 Подгорица
Тел: +382 (0)20 225 568
Фаx: +382 (0)20 225 591