Преглед поглавља О цему цемо преговарати
Бросуре - 33 поглавља
Акциони планови


Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Секретаријат Преговарачке групе

Секретаријат Преговарачке групе координира задатке и послове који произлазе из преговора о приступању Црне Горе Европској унији, припрема аналитички преглед и оцјену усклађености законодавства Црне Горе с правном тековином Европске уније и израђује извјештаје о току аналитичког прегледа и оцјене усклађености законодавства Црне Горе с правном тековином Европске уније, као и извјештаје о току преговора. Такође, Секретаријат врши техничку обраду и припрема основу за рад радних група за припрему преговора по појединим поглављима, техничку припрему предлога преговарачких позиција, припрему састанака Државне делегације и Преговарачке групе и координира коришћење базе података за праћење преговора. Секретаријат врши и друге административно-техничке послове у вези с преговорима према налогу главног преговарача и секретара Преговарачке групе.

Радом Секретаријата руководи секретар Преговарачке групе, кога на предлог шефа Државне делегације и уз сагласност главног преговарача именује и разрјешава Влада.

Влада Црне Горе је на сједници од 28. ВИ 2012. именовала Миливоја Јуришића , а од 5. ИX 2014. Миодрага Радовића за секретара Преговарачке групе

Секретаријат Преговарачке групе

Станка Драгојевића 2
81 000 Подгорица
Тел: +382 (0)20 241 709
Фаx: +382 (0)20 225 591


Контакт особе у МВПЕИ за поглавља преговора:
Милодраг Радовић
секретар Преговарачке групе


1. Слобода кретања робе - Татјана Томић
2. Слобода кретања радника - Срђан Ћетковић
3. Право оснивања предузећа и слобода пружања услуга - Амина Бајровић
4. Слобода кретања капитала - Александар Никчевић
5. Јавне набавке - Матија Јовићевић
6. Привредно право - Татјана Томић
7. Право интелектуалне својине - Марко Мрдак
8. Конкуренција - Марко Мрдак
9. Финансијске услуге - Милош Вујовић
10. Информатичко друштво и медији - Мелита Растодер
11. Пољопривреда и рурални развој - Велимир Шљиванчанин
12. Безбједност хране, ветеринарство и фитосанитарни надзор - Срђан Ћетковић
13. Рибарство - Велимир Шљиванчанин
14. Саобраћајна политика - Амина Бајровић
15. Енергетика - Сања Радовић
16. Порези - Владана Митровић
17. Економска и монетарна политика - Александар Никчевић
18. Статистика - Ана Томковић
19. Социјална политика и запошљавање - Јелена Филиповић
20. Предузетништво и индустријска политика - Владана Митровић
21. Трансевропске мреже - Амина Бајровић
22. Регионална политика и координација структурних инструмената - Бојан Вујовић
23. Правосуђе и темељна права - Виолета Беришај
24. Правда, слобода и безбједност - Милош Радоњић
25. Наука и истраживање - Марко Мрдак
26. Образовање и култура - Мелита Растодер
27. Животна средина - Сања Радовић
28. Заштита потрошача и здравља - Јелена Филиповић
29. Царинска унија - Милош Вујовић
30. Вањски односи - Јелена Лековић
31. Вањска, безбједносна иодбрамбена политика - Јелена Лековић
32. Финансијски надзор - Александар Никчевић
33. Финансијске и буџетске одредбе - Владана Митровић