Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Tok pregovora

Nakon formalnog otvaranja pregovora na Međuvladinoj konferenciji, kada se i razmjenjuju opšte pregovaračke pozicije EU i države kandidata, slijedi faza analitičkoga pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnoga zakonodavstva države kandidata s pravnom tekovinom Evropske unije, poznatija kao skrining.

Skrining predstavlja formalno-tehnički proces koji Komisija sprovodi radi pripreme za pristupne pregovore. Njime se omogućava državama kandidatima da se upoznaju s pravnom tekovinom EU i tako doprinesu pripremama za pristupanje. Skriningom se omogućava Komisiji i državama članicama da procijene nivo spremnosti države kandidata, da se informišu o njihovim planovima za buduće pripreme i da dobiju preliminarne naznake pitanja koji će se najvjerovatnije javiti tokom pregovora.

Skrining se sprovodi putem sastanaka, poglavlje po poglavlje, za sva poglavlja, osim za poglavlja 34. Institucije i 35. Ostala pitanja. Postoje dvije vrste sastanaka za svako od poglavlja: prvo, eksplanatorni sastanci s jednom ili više država kandidata zajedno, a potom bilateralni sastanci sa svakom državom zasebno. Nakon bilateralnog sastanka, Komisija sačinjava izvještaj o skriningu i predstavlja ga Savjetu.

Odluku o otvaranju pregovora o pojedinom poglavlju, zavisno o ocjeni spremnosti države kandidata, donose države članice u okviru Savjeta Evropske unije. Otvaranjem pregovora o pojedinom poglavlju započinje sadržajna faza pregovora, tokom koje se pregovara o uslovima pod kojima će država kandidat prihvatiti i primijeniti pravnu tekovinu Evropske unije u tom poglavlju, uključujući prelazna razdoblja koja je eventualno zatražila država kandidat.

Pregovori se vode na osnovu pregovaračkih pozicija Evropske unije i države kandidata, koja se pripremaju za svako pojedino poglavlje pregovora.

Nakon postizanja dogovora između Evropske unije i države kandidata o pojedinom poglavlju pregovora, uz ispunjenost preduslova za njegovo zatvaranje, ono se smatra privremeno zatvorenim. Formalnu odluku o tome donosi Međuvladina konferencija na ministarskom nivou. Sve do sklapanja Ugovora o pristupanju, ako se u tom poglavlju pravne tekovine donesu značajno novi propisi ili ako država kandidat ne ispuni preduslove i obaveze koje je preuzela za to poglavlje pregovora, postoji mogućnost njegovog ponovnog otvaranja.

Kada se pregovori privremeno zatvore u svim poglavljima, Evropski savjet u svojim zaključcima uobičajeno obilježava završetak pregovora s državom kandidatom. Rezultati pregovora zatim se ugrađuju u odredbe nacrta Ugovora o pristupanju, u čijoj izradi učestvuju predstavnici država članica i institucija Evropske unije i predstavnici države kandidata.

Nakon postizanja dogovora između Evropske unije i države kandidata o tekstu nacrta Ugovora o pristupanju, tekst se upućuje u odgovarajući postupak u institucijama i državama članicama Evropske unije i državi kandidatu. Na osnovu nacrta Ugovora, a prije njegova potpisivanja, Evropska komisija mora donijeti konačno mišljenje o zahtjevu za članstvo države kandidata, Evropski parlament dati saglasnost, a Savjet na kraju donijeti jednoglasnu odluku o prihvatanju nove države članice i njenog zahtjeva za članstvo.

Nakon potpisivanja Ugovora o pristupanju država počinje učestvovati u radu tijela Savjeta Evropske unije i Evropskog parlamenta kao aktivni posmatrač.

Da bi Ugovor o pristupanju stupio na snagu, treba da ga ratifikuju parlamenti država članica i države kandidata.