Преглед поглавља О цему цемо преговарати
Бросуре - 33 поглавља
Акциони планови


Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Ток преговора

Након формалног отварања преговора на Међувладиној конференцији, када се и размјењују опште преговарачке позиције ЕУ и државе кандидата, слиједи фаза аналитичкога прегледа и оцјене усклађености националнога законодавства државе кандидата с правном тековином Европске уније, познатија као скрининг.

Скрининг представља формално-технички процес који Комисија спроводи ради припреме за приступне преговоре. Њиме се омогућава државама кандидатима да се упознају с правном тековином ЕУ и тако допринесу припремама за приступање. Скринингом се омогућава Комисији и државама чланицама да процијене ниво спремности државе кандидата, да се информишу о њиховим плановима за будуће припреме и да добију прелиминарне назнаке питања који ће се највјероватније јавити током преговора.

Скрининг се спроводи путем састанака, поглавље по поглавље, за сва поглавља, осим за поглавља 34. Институције и 35. Остала питања. Постоје двије врсте састанака за свако од поглавља: прво, експланаторни састанци с једном или више држава кандидата заједно, а потом билатерални састанци са сваком државом засебно. Након билатералног састанка, Комисија сачињава извјештај о скринингу и представља га Савјету.

Одлуку о отварању преговора о поједином поглављу, зависно о оцјени спремности државе кандидата, доносе државе чланице у оквиру Савјета Европске уније. Отварањем преговора о поједином поглављу започиње садржајна фаза преговора, током које се преговара о условима под којима ће држава кандидат прихватити и примијенити правну тековину Европске уније у том поглављу, укључујући прелазна раздобља која је евентуално затражила држава кандидат.

Преговори се воде на основу преговарачких позиција Европске уније и државе кандидата, која се припремају за свако поједино поглавље преговора.

Након постизања договора између Европске уније и државе кандидата о поједином поглављу преговора, уз испуњеност предуслова за његово затварање, оно се сматра привремено затвореним. Формалну одлуку о томе доноси Међувладина конференција на министарском нивоу. Све до склапања Уговора о приступању, ако се у том поглављу правне тековине донесу значајно нови прописи или ако држава кандидат не испуни предуслове и обавезе које је преузела за то поглавље преговора, постоји могућност његовог поновног отварања.

Када се преговори привремено затворе у свим поглављима, Европски савјет у својим закључцима уобичајено обиљежава завршетак преговора с државом кандидатом. Резултати преговора затим се уграђују у одредбе нацрта Уговора о приступању, у чијој изради учествују представници држава чланица и институција Европске уније и представници државе кандидата.

Након постизања договора између Европске уније и државе кандидата о тексту нацрта Уговора о приступању, текст се упућује у одговарајући поступак у институцијама и државама чланицама Европске уније и држави кандидату. На основу нацрта Уговора, а прије његова потписивања, Европска комисија мора донијети коначно мишљење о захтјеву за чланство државе кандидата, Европски парламент дати сагласност, а Савјет на крају донијети једногласну одлуку о прихватању нове државе чланице и њеног захтјева за чланство.

Након потписивања Уговора о приступању држава почиње учествовати у раду тијела Савјета Европске уније и Европског парламента као активни посматрач.

Да би Уговор о приступању ступио на снагу, треба да га ратификују парламенти држава чланица и државе кандидата.