Manja slova Veća slova RSS
Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Brošure o 33 pregovaračka poglavlja

1. Sloboda kretanja robe ( preuzmite )

2. Sloboda kretanja radnika ( preuzmite )

3. Pravo osnivanja preduzeća I sloboda pružanja usluga ( preuzmite )

4. Sloboda kretanja kapitala ( preuzmite )

5. Javne nabavke ( preuzmite )

6. Privredno pravo ( preuzmite )

7. Pravo intelektualne svojine ( preuzmite )

8. Konkurencija ( preuzmite )

9. Finansijske usluge ( preuzmite )

10. Informatičko društvo i mediji ( preuzmite )

11. Poljoprivreda i ruralni razvoj ( preuzmite )

12. Bezbjednost hrane, veterinarstvo I fitosanitarni nadzor ( preuzmite )

13. Ribarstvo ( preuzmite )

14. Saobraćajna politika ( preuzmite )

15. Energetika ( preuzmite )

16. Porezi ( preuzmite )

17. Ekonomska i monetarna unija ( preuzmite )

18. Statistika ( preuzmite )

19. Socijalna politika i zapošljavanje ( preuzmite )

20. Preduzetništvo i ekonosmka politika ( preuzmite )

21. Trans-evropske mreže ( preuzmite )

22. Regionalna politika i kooordinacija strukturnih instrumenata ( preuzmite )

23. Pravosuđe i temeljna prava ( preuzmite )

24. Pravda, sloboda i bezbjednost ( preuzmite )

25. Nauka i istraživanje ( preuzmite )

26. Obrazovanje i kultura ( preuzmite )

27. Životna sredina ( preuzmite )

28. Zaštita potrošača i zdravlja ( preuzmite )

29. Carinska unija ( preuzmite )

30. Vanjski odnosi ( preuzmite )

31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika ( preuzmite )

32. Finansijski nadzor ( preuzmite )

33. Finansijske i budžetske odredbe ( preuzmite )