Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Pregovaračke pozicije

Pregovaračke pozicije Crne Gore za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Generalna pozicija Vlade Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji ( preuzmite )

Poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe

Poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika

Poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća I sloboda pružanja usluga

Poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala ( preuzmite )

Poglavlje 5 - Javne nabavke ( preuzmite )

Poglavlje 6 - Privredno pravo ( preuzmite )

Poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine ( preuzmite )

Poglavlje 8 – Konkurencija

Poglavlje 9 - Finansijske usluge ( preuzmite )

Poglavlje 10 - Informatičko društvo i mediji ( preuzmite )

Poglavlje 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj

Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo I fitosanitarni nadzor

Poglavlje 13 - Ribarstvo

Poglavlje 14 - Saobraćajna politika ( preuzmite )

Poglavlje 15 - Energetika

Poglavlje 16 - Porezi

Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija

Poglavlje 18 – Statistika ( preuzmite )

Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje ( preuzmite )

Poglavlje 20 - Preduzetništvo i ekonosmka politika ( preuzmite )

Poglavlje 21 - Trans-evropske mreže ( preuzmite )

Poglavlje 22 – Regionalna politika i kooordinacija strukturnih instrumenata

Poglavlje 23 - Pravosuđe i temeljna prava ( preuzmite )

Poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost ( preuzmite )

Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje ( preuzmite )

Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura ( preuzmite )

Poglavlje 27 – Životna sredina

Poglavlje 28 - Zaštita potrošača i zdravlja ( preuzmite )

Poglavlje 29 - Carinska unija ( preuzmite )

Poglavlje 30 - Vanjski odnosi ( preuzmite )

Poglavlje 31 - Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika ( preuzmite )

Poglavlje 32 - Finansijski nadzor ( preuzmite )

Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe ( preuzmite )

Poglavlje 34 - Institucije

Poglavlje 35 – Ostala pitanja