Pregled poglavlja O cemu cemo pregovarati
Brosure - 33 poglavlja
Akcioni planovi


Publikacije i prezentacije

Brošura Radne grupe za 26. poglavlje Obrazovanje i kultura ( preuzmite )

Brošura Radne grupe za 25. poglavlje Nauka i istraživanje ( preuzmite )

Pregovori o pristupanju EU ( preuzmite )

O čemu ćemo pregovarati u 23. i 24. poglavlju ( preuzmite )

Prema Evropskoj Uniji ( preuzmite )

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ( preuzmite )

Instrument pretpristupne podrške ( preuzmite )